Utdanning

Kunnskap er lyset som fører deg fram i mørket. Basert på punktene over har Hoayo ansvar for å opprette senter hvor de unge får hjelp med skole og utdanning. Detter er for at vi skal ha de unge ut fra lave kunnskapsnivået. Dette forutsetter lokaler og møtested for de unge, det kreves resurser i form av personell, administrasjon og lederskap.
  • Utdannings ansvarlig for Horn of Africa’s Youth har et ansvar å arrangere to motivasjons seminarer hvert år.
  • Gir råd og veiledning til somaliske ungdommer som starter på videregående skoler og høgskoler i Østfold fylke
  • Vi tilbyr leksehjelp for de som trenger

Vi har arrangert fire motivasjon seminaret siden organisasjonen ble stiftet 2014

 
Målet er at ungdommene oppnår en karrierevalg som er basert på deres ønsker og forutsetninger