SVF ENKEL MEDLEMSKAP

 

Fødselsdato

Kjønn:

Adresse: Postnr:

Lokasjon:

Mobil:

Ønsker å bli:

Jeg bekrefter herved at jeg har gjennomgått og forstått Somalisk velferdsforening for østfold's Vedtekter

Bekreft