H.O.A.Y.O

Horn of Africa’s Youth (H.O.A.Y.O) er en frivillig ungdomsorganisasjon for ungdommer i Østfold. Organisasjonen ble stiftet den 20 desember 2014 og var allerede meget aktivt året etter. I start fasen var hoved fokuset rettet mot å innramme hvor behovet for stiftelsen faktisk inntraff, nemlig det som i dag er Horn of Africa youth’s hjerte saker:
 • Utdanning
 • Jobb
 • Kultur, integrering & inkludering
 • Idrett og sport
 • Miljø og friluftsliv
  Organisasjonen ble etablert av somaliske ungdommer som så på seg selv som meget ressursrike, både for det norske samfunnet de var en del av og for den etniske gruppen de tilhørte. Noen av disse var fulltids studenter og andre var fulltid på arbeidsplassen, men i fritiden kom de sammen for å jobbe for den endringen de ville se i samfunnet. Målet var å skape et større engasjement i den somaliske minoritetsgruppe i Østfold til å delta effektivt i samfunnet gjennom økt integrering, flere på arbeidsplassene og ikke minst flere på høyskolene og universitetene. Og for å få til dette satser vi på ungdommen som vår primære gruppe. Gjennom ulike arrangementer som f.eks.; motivasjons seminarer for høyere utdanning, jobbkurser og ikke minst kulturkvelder viser H.O.A.Y.O allerede til økt vekst i medlemskapet gjennom sin levetid på 3 år.
Vi har også satt oss mål for tiden framover
 • Skape godt felleskap i samfunnet
 • Skape forandring
 • Bli integrerte, engasjerte og inkluderende
 • Få eller hjelpe folk med utdanning og jobb
 • Bekjempe mot sosiale klasseskille
 • Forebygge diskriminering og radikalisering
For å styrke organisasjonen og sørge for at alle de 5 hovedfeltene blir godt tatt hånd om, har vi bestemt oss for å ha 5 område ansvarlige
 • Utdanningsområde
 • Idrett og sports område
 • Kultur & Mangfolds område
 • Arbeid og Inkluderings område
 • Miljø og friluftsliv område
 

Spørsmål?