Kultur
Kultur, integrering og inkludering er et stort tema som omfatter samfunnet som en helhet. Det omfatter også mange av de ulike utfordringene vi har i vårt samfunn.
Hoayo’s mål innen kultur, integrering og inkludering er følgende:
 Å skape engasjement og effektiv deltakelse blant somaliske ungdommer
 Å forebygge et mangfoldig fellesskap som bygger på aksept og forståelse
 Å bekjempe mot fordommer og ekskluderinger i samfunnet
 Skape et godt felleskap, øke deltagelse innen samfunnet og skape forandring til det positivet.
 Øke forståelsen av begge kulturer. Norsk kultur og somalisk kultur.
Med disse målene som et utgangspunkt ønsker HOAYO å forebygge et mer inkluderende felleskap i Østfold. For å få til dette er helt avgjørende med en mer åpenhet om kultur. Ved å invitere andre inn til din kultur, bakgrunn og ikke minst ritualer mener vi resulterer til et inkluderende felleskap. Det er nettopp dette som reduserer fordommer og fremmedfrykt og erstatter det med mer aksept og forståelse overfor hverandre. Dette har vært ideen bak vår årlige kultur arrangement. Målet vårt er å øke deltagelsen, skape bedre forståelse mellom Somalisk miljøet og i det norske samfunnet, styrke integreringen og bryte ned fordommer og rasisme.