Idrett

Idrett og aktivitets er en del av Horn of Africa’s youth organisasjonen. Idretts område er åpen for alle somalisk ungdommer i Østfold fylke. Idrettsgruppen bygger på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. 1. Det skal arrangeres to turneringer til både gutter og jenter for å vise fram at Horn of Africa’s Youth er likestilt organisasjon 2. Gi hånd til de somalisk idretts talentfulle som trenger hjelp
• Mål
skape et godt felleskap, øke fysisk aktivitet innen somalisk ungdom og andre etnisiteter og skape forandring til det positivet.